girlboy.jpg

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 

  • ทางร้านให้สั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบตะกร้าสินค้า
  • สั่งซื้อทาง E-mail ( cheapbabyclothing@gmail.com )
  • ทางโทรศัพท์ (090-306-7826 ตั้งแต่ 09.30 - 20.00 น.)
  • หลังจากนั้นรอทางร้านแจ้งยอดชำระค่าสินค้าก่อน  เผื่อสินค้าบางชิ้นหมด
  • หลังจากได้รับแจ้งยอดชำระค่าสินค้า  ทางลูกค้าถึงโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้ากลับมาภายใน  2 วัน  ถ้าหากลูกค้าไม่ชำระสินค้าภายใน  2 วัน  ทางร้านจะถือว่าลูกค้ายกเลิกสินค้ารายการนั้น และทางร้านก็จะขายสินค้าให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไป

 

graphiclineflower53.gif

ทางเลือกในการรับสินค้า

 

  • ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์ไทย
  • ค่าบริการในการจัดส่งสินค้าพัสดุแบบธรรมดา  ทางร้านคิดค่าจัดส่ง  35 บาท
  • ค่าบริการในการจัดส่งสินค้าพัสดุแบบ EMS และแบบลงทะเบียน  ทางร้านคิดค่าจัดส่ง 50 บาท/ชิ้น ,ชิ้นต่อไปชิ้นละ 15 บาท 

 

฿0
Projekt Webovky.cz bude 1.11.2023 ukončen. Více informací zde.